Giới thiệu về nhóm phát triển cộng đồng hỏi bác sĩ

Cùng HỎI BÁC SĨ tạo nên sự thay đổi

Hàng triệu người Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp y tế và chăm sóc sức khỏe.

Hỏi Bác sĩ - Nền tảng công nghệ sức khỏe cho người Việt hoạt động dựa trên việc kết nối người bệnh với những bác sĩ thích hợp nhất, cũng như các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe một cách nhanh chóng, tiện lợi hay những thông tin bệnh, thuốc, xét nghiệm dễ dàng tìm kiếm và chính xác nhất.

Kỳ vọng của chúng tôi là đến một ngày không xa, mỗi người Việt đều có thể tiếp cận đến những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt nhất bằng những cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi nhất thông qua nền tàng công nghệ sức khỏe Hỏi Bác sĩ.

Và chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để biến giấc mơ này trở thành hiện thực.