46 Tổng các chuyên khoa

Các cơ sở y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng
Chi tiết

Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng là một bệnh viên đa khoa lớn tại Đà Nẵng. Bệnh viện hoạt động với nhiề ...

Bệnh viện Trung Ương Huế
Chi tiết

Bệnh viện Trung Ương Huế

Với phương châm hoạt động “Vì sức khỏe nhân dân”, bệnh viện Trung Ương Huế hiện đang là mộ ...

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Chi tiết

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là một trong những bệnh viện đa khoa lớn tại thành phố Hồ Chí ...

Bệnh viện Đa Khoa Y Học Cổ Truyền Hà Nội
Chi tiết

Bệnh viện Đa Khoa Y Học Cổ Truyền Hà Nội

Bệnh viện Đa Khoa Y Học Cổ Truyền Hà Nội là một trong những bệnh viện đa khoa lớn ở Hà Nội ...

Xem thêm