Thứ 3, Ngày 20 tháng 11 năm 2018, 22:36
Thứ 3, Ngày 20/11/2018, 22:36 GMT +07:00

Triệu chứng bệnh suy thận mạn

26/10/2013 06:23 213,733

Thận cần được đáng lưu ý trong khả năng điều chỉnh về các vấn đề trong chức năng của chúng. Đó là lý do tại sao bệnh thận mãn tính có thể phát triển mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài cho đến khi chỉ cón có rất ít chức năng thận hoạt động