Thứ 5, Ngày 22 tháng 11 năm 2018, 01:12
Thứ 5, Ngày 22/11/2018, 01:12 GMT +07:00

Sốt virus có dấu hiệu tăng

23/12/2013 10:23 2

Mấy ngày nay, liên tiếp các trường hợp trẻ nhập viện do sốt virus và tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng. Đáng nói là rất nhiều gia đình đã lạm dụng kháng sinh, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.