Thứ 7, Ngày 29 tháng 04 năm 2017, 10:27
Thứ 7, Ngày 29/04/2017, 10:27 GMT +07:00

Rối loạn chuyển hóa lipid máu và những cảnh báo

13/12/2013 01:35 665

…. thuộc nhóm bệnh lý rối loạn chuyển hóa khá phổ biến. Đây là mối lo ngại của nhiều người và đang có xu hướng ngày càng tăng. Rối loạn chuyển hóa lipid máu diễn ra khi có sự thay đổi một trong các thành phần sau của máu: