Thứ 2, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, 23:48
Thứ 4, Ngày 25/12/2013, 04:10 GMT +07:00

Hiệu quả điều trị của Mesterolone trên bệnh nhân vô sinh nam do thiểu năng tinh trùng

25/12/2013 04:10 1

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả điều trị của Mesterolone trong việc cải thiện chất lượng tinh trùng thông qua thể tích tinh dịch, mật độ, tỷ lệ tinh trùng di động và hình dạng bình thường của tinh trùng. Thiết kế nghiên cứu được sử dụng là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, với đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân nam vô sinh do tinh trùng yếu, ít, dị dạng khám tại khoa Hiếm muộn bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ.

 

 

Hai trăm bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào 2 nhóm: nhóm A (n=100) được điều trị bằng Mesterolone (Provironum 50mg/ngày) trong thời gian 3 tháng và nhóm B (n=100) không được điều trị. Mỗi bệnh nhân được xét nghiệm tinh dịch đồ khảo sát về thể tích, mật độ, độ di động, và hình dạng bình thường trước điều trị và sau 3 tháng điều trị.

Sau thời gian điều trị 3 tháng, nhóm A có gia tăng thể tích tinh dịch tuy nhiên mật độ tinh trùng, độ di động và hình dạng bình thường không thay đổi trong cả 2 nhóm.

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng Mesterolone không cải thiện được chất lượng tinh trùng (về mật độ, tỷ lệ tinh trùng di động và hình dạng tinh trùng) sau thời gian điều trị 3 tháng nhưng có thể làm tăng thể tích tinh trùng. Tuy nhiên phải cần những nghiên cứu kéo dài hơn và với cỡ mẫu lớn hơn mới có thể khẳng định được chắc chắn kết luận này.

 

ivftudu.com.vn