Thứ 5, Ngày 22 tháng 11 năm 2018, 02:58
Thứ 5, Ngày 22/11/2018, 02:58 GMT +07:00

Bầu tăng cân ít: Con ảnh hưởng!

06/01/2014 04:17 4

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trong thai kỳ mẹ tăng cân quá ít có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con.