Thứ 7, Ngày 25 tháng 03 năm 2017, 06:40
Thứ 7, Ngày 25/03/2017, 06:40 GMT +07:00

Bầu tăng cân ít: Con ảnh hưởng!

06/01/2014 04:17 4

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trong thai kỳ mẹ tăng cân quá ít có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con.