Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018, 19:27
Thứ 2, Ngày 23/07/2018, 19:27 GMT +07:00

Bầu tăng cân ít: Con ảnh hưởng!

06/01/2014 04:17 4

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trong thai kỳ mẹ tăng cân quá ít có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con.