Thứ 2, Ngày 28 tháng 05 năm 2018, 06:04
Thứ 2, Ngày 28/05/2018, 06:04 GMT +07:00

Bầu tăng cân ít: Con ảnh hưởng!

06/01/2014 04:17 4

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trong thai kỳ mẹ tăng cân quá ít có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con.