Thứ 5, Ngày 19 tháng 01 năm 2017, 02:57
Thứ 5, Ngày 19/01/2017, 02:57 GMT +07:00

Chế độ ăn uống và thể dục cho nam giới lớn tuổi

25/12/2013 04:26 2

Lớn tuổi kèm theo những rối loạn chức năng và bệnh tật. Sự lão hóa tạo cơ hội cho bệnh phát sinh và ngược lại bệnh tật lại thúc đẩy qúa trình lão hóa.