Thứ 6, Ngày 28 tháng 04 năm 2017, 05:12
Thứ 6, Ngày 28/04/2017, 05:12 GMT +07:00

Tỷ lệ bệnh trĩ tại Việt Nam tăng nhanh do đâu

16/11/2013 15:30 119,227

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ tại Việt Nam ngày càng ra tăng, dân gian có câu: "thập nhân cửu trĩ" (mười người thì 9 người bị trĩ) để nói rất nhiều người mắc bệnh này.